یسری از همکارا درخواست کردن که از نحوه تعویض آی سی های اس ام تی فیلم بگیریم و بزاریم که اگه قلق یا تجربه خاصی در این زمینه داریم در اختیارتون بزاریم :) بفرمایید. نسخه کامل فیلم میتونید داخل سایت دانلود کنید

 


author Dr-bios November 27, 2016,13:11

نظرات کاربران