مبانی اولیه الکترونیک

اصول الکتریسته و الکترونیک

. فصل اول شامل
- الکتریسیته ساکن  و تاریخچه آن
- قانون کولن
- طبقه بندی اجسام
- الکتریسیته جاری
- شدت جریان الکتریکی
- مفهوم مقاومت الکتریکی
- مفهوم ولتاژ
- قانون اهم
- مفهوم توان الکتریکی
- مسایل مربوط به توان
- مقاومت و انواع آن
- طرز تشخیص مقدار مقاومت از روی نوارهای رنگی
- طرز خواندن مقاومت از روی رمز عددی و حروف  لاتین
- مفهوم تلورانس (درصد خطا) مقاومت
- مقادیر استاندارد مقاومت ها
- مسایل آخر فصل

 
 • ‍‍‍‍‍‍‍ الکتریسته ساکن و تاریخچه آن :
   مبدأ دانش انسانی از الکتریسته را می توان ۶۰۰ سال قبل از میلاد دانست. زمانی که تالس دانشمند یونانی برای اولین بار پی برد که کهربا در اثر مالش می تواند خرده های سبک اجسام را جذب نماید و نام الکتریسته هم از کلمه یونانی « الکترون » بنام کهربا گرفته شده است.
جذب اجسام ریز توسط کهربا
 

   ایجاد الکتریسته ساکن در اجسام در اثر مالش تا اواخر قرن هیجدهم توسط بسیاری از دانشمندان از جمله « اتوفن گریکه » و « شارل دونی » تجربه شد. در طی این آزمایش ها دریافته شد : که بعضی از اجسام در اثر مالش خاصیت جذب و یا دفع اجسام دیگر را پیدا می کنندبه عبارت دیگر می توانند برهم نیرو وارد کنند. وجود این نیرو به علت وجود «‌ بار الکتریکی » در اجسام است. به همین علت به آن « نیروی الکتریکی » می گویند.

 
 • قانون کولن :
   علت وجود نیرو بین دو جسم باردار را می توان اینطور توجیه نمود که در اطراف هرجسم باردار یک « میدان الکتریکی » موجود است این میدان اگرچه  با چشم دیده نمی شود ولی حقیقت دارد.در سال ۱۷۸۵ یک دانشمند فرانسوی بنام کولن برای اولین بار توانست بطور تجربی نیروی ما بین اجسام باردار را اندازه گیری نماید. او همچنین روابطی برای میزان این نیرو بدست آورد و نشان داد که :
 • نیروی بین دو ذره باردار بستگی به میزان بار هریک , فاصله بین دوبار و همچنین جنس محیطی دارد که دو ذره باردار در آن محیط قرار دارند
 • واحد بار الکتریکی کولن نامیده می شود و آن معادل بار الکتریکی 6.24 * 1018 الکترون است.یک الکترون تقریبا معادل 19-10*1.6- کولن است
علامت منفی کنار عدد (1.6-) تاثیری در مقدار آن نداشته و صرفا بخاطرنشان دادن بار منفی الکترون است.
 
 • طبقه بندی اجسام :
اجسام موجود در طبیعت از نظر الکتریکی به سه دسته تقسیم می شوند:
الف) عایق یا نارسانا : اجسامی را گویند که در آنها الکترون آزاد وجود ندارد. شیشه,میکا,کائوچو,چوب از جمله این موادند. الکتریسیته موجود در این اجسام ساکن می باشند و در نقطه ای ساکن می مانند.


شیشه


میکا


ب) هادی ها : اجسامی اند که به عکس دارای تعداد زیادی الکترون آزادند نظیر مس,نقره و آلومینیوم. الکتریسیته بوجود آمده بعلت اینکه بار الکتریکی در فلز قابلیت حرکت دارد, بطور یکنواخت برسطح فلز پخش می شود.


میله های آلومینیومی


کابل مسی


ج) نیمه هادی ها : اجسامی اند که از نظر الکتریکی بین هادی ها و عایق ها قرار دارند. به عبارتی عناصری هستند که در خارجی ترین پوسته اتم آنها ۴ الکترون جود دارد. مانند سیلیسیم و ژرمانیم


آرایش اتمی سیلیسیوم


ترانزیستور ژرمانیوم


 
 • الکتریسیته جاری :
در سال ۱۷۹۹ الکساندر ولتا فیزیکدان ایتالیایی توانست توسط پیل الکتریکی خود الکتریسیته تولید نموده و یک جریان دائم در سیم ها بفرستد.
او این نوع الکتریسیته را الکتریسیته جاری نامید.

 
 • شدت جریان الکتریکی :
میزان تغییرات بار الکتریکی در واحد زمان را جریان الکتریکی می نامند. که از فرمول زیر محاسبه می شود:
اگر حرکت الکترون ها درسیم بطور یکنواخت در جهت ثابتی باشد جریان را D.C نامیده و مقدار آن را از فرمول زیر محاسبه می کنند:

t: زمان برحسب ثانیه
q: مقدار بار الکتریکی برحسب کولن
I: جریان الکتریکی برحسب آمپر

تعداد الکترون هایی که از یک نقطه مدار میگذرند مقدار جریان عبوری از مدار را تعیین میکنند. هر قدر تعداد این الکترون ها بیشتر باشد اصطلاحا میگویند « شدت جریان » بیشتر است.
. تعریف آمپر : یک آمپر جریان الکتریکی سیمی است که در مدت یک ثانیه یک کولن بار الکتریکی (1018*6.24 الکترون) از سطح مقطع بخصوصی از آن عبور نماید.

جریان الکتریکی را با حرف لاتین I ( حرف اول Intensity به معنی شدت ) و واحد آن را با آمپر A نشان میدهند.

واحدهای کوچکتر آمپر عبارتند: یک هزارم آمپر= 1mA و یک میلیونم آمپر= 1μA
میلی= m= milli
میکرو= μ=micro

 
 • مفهوم مقاومت الکتریکی : Resistance
 • مقاومت الکتریکی  عاملی را گویند که جلوی عبور جریان الکتریکی را می گیرد. مقاومت را با حرف لاتین R ( حرف اول Resistor) و واحد آن را برحسب اهم با حرف لاتین نشان می دهند.
واحد های بزرگتر اهم :
یک هزار اهم= یک کیلو اهم = 1KΩ
یک میلیون اهم= یک مگااهم= 1MΩ

 
 • مفهوم ولتاژ : Voltage
اختلاف پتانسیل بین دو نقطه از مدار , مقدار انرژی است که بار الکتریکی برای حرکت از یک نقطه به نقطه دیگر مصرف می نماید.v: ولتاژ برحسب ولت
w: انرژی برحسب ژول
 q: بار الکتریکی برحسب کولن
 

تعریف ولت : یک ولت، اختلاف پتانسیل دو نقطه از مدار است هرگاه یک کولن بار الکتریکی (1018*6.24 الکترون) در حال حرکت از آن دو نقطه یک ژول انرژی مصرف نماید. ولتاژ را با حرف لاتین V (حرف اول voltage) و و واحد آن را برحسب ولت V نشان میدهند.
 
 • قانون اُهم : Ohm’s Law
 • هرگاه شدت جریان I از مقاومت R عبور نماید اختلاف پتانسیل V‌ در دو سر مقاومت ایجاد می شود که این مقدار از رابطه ی زیر بدست می آید :
این قانون به نام کاشف آن جرج اهم نام گذاری شده است.مثلث اهم :

روابط منتج از قانون اهم

 
 • مفهوم توان الکتریکی : Concept of electric power
 • کار انجام شده در واحد زمان را توان الکتریکی گویند که از رابطه ی زیر بدست می آید :
P: توان الکتریکی برحسب وات
w: انرژی برحسب ژول
t: زمان برحسب ثانیه


توان الکتریکی، با حرف لاتین P ( اول حرف power ) و واحد آن برحسب وات W نشان داده می شود.
 • توان مجاز , ماگزیمم توان قابل تحمل یک وسیله است.
 • روابط منتج از فرمول توان :

نتیجتا فرمول نهایی توان به شرح زیر میباشد:
مسئله 1: یک لامپ 100 واتی، چه مقاومتی دارد؟
مسئله 2: اگر یک لامپ 100 وات 110 ولت را به برق 220 ولت وصل کنیم، چه اتفاقی میافتد؟
P1=100w
V1=110v
V2=220V
راه حل اول: ابتدا مقاومت لامپ را بدست می آوریم:

 
 


به علت ۴ برابر شدن توان، لامپ میسوزد.


راه حل دوم: جریان مجاز لامپ را بدست می آوریم:
 
به علت 2 برابر شدن جریان، لامپ میسوزد.
نتیجه: مقاومت ها در صورت افزایش توان و شدت جریان، از حد مجازشان میسوزند.

مسئله 3: نسبت مقاومتهای یک بخاری برقی 1000 وات و لامپ 200 وات را حساب کنید.
V=220v
P1=1000w
P2=200w
مقاومت لامپ، 5 برابر مقاومت بخاری است.
نتیجه: هرچه توان دستگاه های مصرفی بیشتر باشد، مقاومت آنها کمتر است.


مسئله 4: یک کولر 3300 وات چند آمپر جریان میکشد:
P=3300w
V=220v
I=?

کولر، ۱۵ آمپر جریان میکشد.
 
 • مقاومت : Resistor
 
الف) انواع مقاومت به لحاظ نصب در مدار چاپی :
1- SMD یا SMT
Surface Mount Device (SMD)
Surface Mount Technology (SMT)
بصورت نصب سطحی می باشد.
 

2- PTH
Plated Through Hole (PTH)
بصورت نصب پایه، با عبور از سوراخ می باشد.
 

ب) انواع مقاومت به لحاظ کاربرد در مدار :
1- مقاومت های ثابت    ۲- مقاومت های قابل تنظیم    ۳- مقاومت های متغیر    ۴- مقاومت های آرایه ای    ۵- مقاومت های چاپی


 
 • مقاومت های ثابت: Fixed Resistors
این مقاومت ها به لحاظ ساخت به دو نوع  (۱- سیمی  و ۲- ترکیبی)  تقسیم میشوند


 1- مقاومت های سیمی Wire Wound Resistor
انواع مقاومت های سیمی بسته به عایق آنها به اسامی مقاومت های آجری – سفالی – چینی تقسیم می شوند. در داخل آنها سیم پیچ قرار دارد سیم ها معمولا از آلیاژهای (نیکل – مس) / (نیکل – کروم) / (نیکل – کروم – آلومینیوم) ساخته می شوند
مقاومت های سیمی نسبت به نوع ترکیبی , اهم کمتر و توان بیشتری دارند و سایز آنها نیز بزرگ است.
2- مقاومت های ترکیبی Composition
عبارتند از مقاومت های  ۱- کربنی  ۲- قشر کربنی  ۳- قشر فلز  ۴- اکسید فلز- مقاومت کربنی = ترکیبات کربنی ( مخلوط پودر کربن ) را بصورت خمیر همراه با صمغ و مواد مقاوم قالب بندی کرده و در کوره پخته و اتصال برقرار می  کنند و روی آن را از عایق میپوشانند. این مقاومت ها در سایز کوچک با مقاومت بالا ولی با توان تحمل کم می باشند از یک چهارم وات تا دو وات.- مقاومت قشر کربن : این نوع مقاومت از رسوب دادن یک لایه کربن نازک برروی میله ای از جنس سرامیک ساخته می شود و روی مقاومت برای زیاد کردن مقدار اهم آن، شیارهایی ایجاد میشود و سپس مجموعه ی فوق تحت پوشش عایق قرار می گیرد.- مقاومت قشر فلز : این نوع مقاومت بر روی میله ای از جنس شیشه لایه نازکی از فلزات طلا و پلاتین و نقره پوشانده می شود سپس بر روی لایه ی فوق شیار هایی ایجاد میشود. عیب این مقاومت ها در گرانی و محدودیت توان (1 وات) است.


- مقاومت اکسید فلز : این نوع مقاومت تقریبا شبیه مقاومت قشر فلز است با این تفاوت که بجای پوشش فلز از اکسیدهای فلزات قلع و آنتیموان استفاده می شود.


 
 • مقاومت های قابل تنظیم :    (ولوم ها)
این مقاومت ها در رادیو و تلویزیون و دستگاه های صوتی به عنوان مقاومت های متغیر جهت کم و زیاد کردن حجم صدا و نور تصویر بکار می روند که اغلب کربنی هستند و در توان های بالا از نوع سیمی آنها استفاده می شود.
انواع این مقاومت ها عبارتند از:


- پتانسیومتر : برای تغییر ولتاژ از پتانسیومتر استفاده می شود.

- رئوستا : برای تغییر مقاومت بکار میرود.


- تریمر : بجای دسته متحرک شیاری دارد که توسط پیچ گوشتی باید آنرا تغییر داد.طرز کار این مقاومت ها به این صورت است که دارای دو سر ثابت و یک سر متغیر اند. مقدار مقاومت بین دو سر ثابت که در حقیقت مقدار پتانسیومتر را معین می کند مقداری است ثابت. درصورتی که مقاومت بین سر وسط وهریک از دو سر کنار توسط محور گردان قابل تغییر است.
 
 • مقاومت های متغیر: Variable Resistors (Varistor)
این نوع مقاومت ها بدون عمل مکانیکی و تحت عواملی از جمله ولتاژ , حرارت , نور و مغناطیس تغییر می کنند و بر همین مبنا تقسیم می شوند.سمبل مداری واریستور1- مقاومت متغیر در اثر ولتاژ: Voltage Dependent Resistor ( VDR )
این نوع مقاومت بسته به مقدار ولتاژ اعمالی به آن، مقدارش تغییر می کند و برای ثابت نگهداشتن ولتاژ در نقطه ای از مدار بکار میرود و با افزایش ولتاژ مقاومت آن کم میشود.


                                                   
2- مقاومت متغیر با حرارت: Thermal Resistor (Thermistor)
دو دسته اند :

الف) (Positive Temperature Coefficient) PTC
ترمیستور با ضریب حرارتی مثبت، در اثر افزایش حرارت مقدار مقاومت آن زیاد می شود.


        
اندازه درج شده در این مقاومت ها در ۲۵ درجه سلیسیوس اندازه گیری شده است.


 ب) (Negative Temperature Coefficient) NTC
ترمیستور با ضریب حرارتی منفی، با افزایش حرارت مقدار مقاومتش کم میشود و از جنس اکسید های مختلف Mno2 , Fe2o3 , Nio ساخته می شود. برای خنثی کردن تغییرات نامطلوب جریان ها و ولتاژ های المانها بر اثر حرارت , به عنوان ترموستات برای جلوگیری از زیاد شدن درجه حرارت و برای جلوگیری از شدت جریان های لحظه ای بسیار زیاد و غیره استفاده می شود.

           
3- مقاومت متغیر در اثر نور (LDR): (Light Dependent Resistor)
در اثر شدت نور مقدار مقاومت آن کم می شود. ماده اصلی آن سولفید کادمیوم است


       4- مقاومت متغیر در اثر میدان مغناطیسی (MDR (: (Magnetic Dependent Resistor)
مقدار این مقاومت ها با اعمال میدان مغناطیسی تغییر میکند بطوری که با افزایش میدان اهم آنها کاهش می یابد.


                               

                      
5- مقاومت های متغیر دیگری نیز موجود است که با رطوبت , گاز , ..... مقدار مقاومت آنها تغییر میکند.

 
 • مقاومت های آرایه ای یا شبکه ای :
مقاومت آرایه ای درحقیقت شامل مجموعه ای از چندین مقاومت در داخل یک پکیج اند که هم بصورت SMD وPTH موجود می باشد و مقدار مقاومت های داخل آن همگی برابر هم هستند. در مدارات منطقی برای pull up و pull down کردن ورودی و خروجی ها و همچنین در مدارات LED استفاده می شود.
در نوع SMD پایه های روبرو تشکیل مقاومت های جداگانه می دهند و دارای پایه مشترک نیستند.

در نوع PTH یک پایه ( که علامت گذاری میشود ) به عنوان پایه مشترک و سایر پایه ها هریک تشکیل یک مقاومت را با پایه مشترک میدهند.
 
 • مقاومت های چاپی :
این مقاومت ها از نوع ترکیبی کربنی هستند که مستقیماً به روی لایه های فیبر مدار چاپی ( PCB ) چاپ می شوند. درصد خطای این نوع مقاومت ها بالاست (حتی تا حدود ۳۰٪) و قابل تعویض نمی باشند.

طرز تشخیص مقدار مقاومت از روی نوارهای رنگی
 
 1. چهار رنگ:- نوار اول و دوم= اعداد
- نوار سوم= ضریب یا تعداد صفرها
- نوار چهارم= تلرانس یا درصد خطا
ترتیب خواندن مقدار مقاومت:
تلرانس-+(ضریب*اعداد)
2- و پنج رنگ:- نوار اول، دوم و سوم= اعداد
- نوار چهارم= ضریب یا تعداد صفر
- نوار پنجم= تلرانس
ترتیب خواندن مقدار مقاومت:
تلرانس-+(ضریب*اعداد)3- رنگ بدنه، انتها و نقطه: این نوع استاندارد انگلیسی هست (B.S) که در دستگاه های قدیمی استفاده می شده است.

- رنگ بدنه و انتها= اعداد
- رنگ نقطه= ضریب یا تعداد صفر
- رنگ ابتدا= تلرانس. ترتیب خواندن رنگها

 Body- End- Dot

↑    ↑         ↑  
ضریب     اعداد


ترتیب خواندن مقدار مقاومت:
تلرانس-+(ضریب*اعداد)

 
 
 
4- شش رنگ: مانند 5 رنگ می باشد و رنگ ششم مشخصه ضریب حرارتی است که عدد آن برحسب PPM یا درجه سانتیگراد بیان میشود.ترتیب خواندن مقدار مقاومت:
تلرانس-+(ضریب*اعداد)


PPM5=بنفش
10PPM=آبی

15PPM= نارنجی
=25PPM زرد
=50PPM قرمز
=100PPM قهوه ای


طریقه خواندن مقدار مقاومت از روی رمز عددی و حروف:
1- حالت آشکار یعنی بدون کد و رمز:
بطور مستقیم مقدار اهم و تلورانس و حتی توان مجاز مقاومت روی آن درج شده است. مانند:
15Ω 10% 2W
مقاومت 15 اهم 2 وات با تلرانس 10٪مقاومت 330 اهم 10 وات با تلرانس 5٪

2- حالت ۳ رقمی4700Ω= 4.7 KΩ


3
- حالت 4 رقمی


176*104=1760000Ω=1.76MΩ


4- حالت یک حرف لاتین و چند رقم
22Ω              


       2.2KΩ


0.47MΩ=470KΩ

R= Ω اهم
K= کیلواهم
M= مگااهم

نکته: حرف لاتین اگر در بین رقم ها یا سمت چپ رقم ها واقع شده باشد، حکم اعشار را خواهد داشت.

5- حالت دو حرف لاتین و چند رقم:


10KΩ       با 5٪ خطا0.27Ω         با 1٪ خطا


3.3MΩ         با 10٪ خطانکته: حرف اول لاتین اگر در بین رقم ها یا سمت چپ رقم ها واقع شده باشد، حکم اعشار را خواهد داشت.

 
. حرف اول= رنج مقاومت . حرف دوم= تلرانس
R= Ω اهم 0.1% =B
K=  کیلواهم 0.25% =C
M= مگااهم 0.5% =D
  F= 1٪
  G= 2٪
  H= 3٪
  J= 5٪
  K= 10٪
  M= 20٪


. مفهوم تلورانس (درصد خطا) مقاومت:
در خط تولید کارخانه ساخت هر مقاومت با خطا همراه است. هر چه مقاومت دقیق تر باشد، درصد خطای آن یعنی تلورانس آن کمتر است. وقتی گفته میشود تلورانس مقاومتی 10٪ می باشد، محاسبه مقدار آن بصورت زیر خواهد بود.

درصد خطا+- مقدار مقاومت برحسب اهم
مثلا مقاومت 10KΩ  با خطای 10٪ اینطور محاسبه میشود.
10KΩ= 10000+-10%
10% عدد 10000 می شود 1000 پس مقاومت می تواند از Ω9000 تا 11000Ω تغییر کند.
10000-1000=9000Ω
10000+1000=11000Ω
. مقادیر استاندارد مقاومت ها:
چند عدد پایه ای را از یک دهه ی مقاومت (مثلا صفر تا ده اهم) بعنوان استاندارد انتخاب کرده اند مثلا در استاندارد E6 شش عدد پایه ای (1- 1.5- 2.2- 3.3- 4.7- 6.8) مقاومت های موجود در این استاندارد میباشند حرفE  از اول کلمه European یعنی اروپایی گرفته شده است. جدول کامل استانداردها را ذیلا ملاحظه میکنید.


 

E6

1.00

1.50

2.20

3.30

4.70

6.80

E12

1.00

1.20

1.50

1.80

2.20

2.70

3.30

3.90

4.70

5.60

6.80

8.20

E24

1.00

1.10

1.20

1.30

1.50

1.60

1.80

2.00

2.20

2.40

2.70

3.00

3.30

3.60

3.90

4.30

4.70

5.10

5.60

6.20

6.80

7.50

8.20

9.10

E48

1.00

1.05

1.10

1.15

1.21

1.27

1.33

1.40

1.47

1.54

1.62

1.69

1.78

1.87

1.96

2.05

2.15

2.26

2.37

2.49

2.61

2.74

2.87

3.01

3.16

3.32

3.48

3.65

3.83

4.02

4.22

4.42

4.64

4.87

5.11

5.36

5.62

5.90

6.19

6.49

6.81

7.15

7.50

7.87

8.25

8.66

9.09

9.53

E96

1.00

1.02

1.05

1.07

1.10

1.13

1.15

1.18

1.21

1.24

1.27

1.30

1.33

1.37

1.40

1.43

1.47

1.50

1.54

1.58

1.62

1.65

1.69

1.74

1.78

1.82

1.87

1.91

1.96

2.00

2.05

2.10

2.15

2.21

2.26

2.32

2.37

2.43

2.49

2.55

2.61

2.67

2.74

2.80

2.87

2.94

3.01

3.09

3.16

3.24

3.32

3.40

3.48

3.57

3.65

3.74

3.83

3.92

4.02

4.12

4.22

4.32

4.42

4.53

4.64

4.75

4.87

4.99

5.11

5.23

5.36

5.49

5.62

5.76

5.90

6.04

6.19

6.34

6.49

6.65

6.81

6.98

7.15

7.32

7.50

7.68

7.87

8.06

8.25

8.45

8.66

8.87

9.09

9.31

9.53

9.76

E192

1.00

1.01

1.02

1.04

1.05

1.06

1.07

1.09

1.10

1.11

1.13

1.14

1.15

1.17

1.18

1.20

1.21

1.23

1.24

1.26

1.27

1.29

1.30

1.32

1.33

1.35

1.37

1.38

1.40

1.42

1.43

1.45

1.47

1.49

1.50

1.52

1.54

1.56

1.58

1.60

1.62

1.64

1.65

1.67

1.69

1.72

1.74

1.76

1.78

1.80

1.82

1.84

1.87

1.89

1.91

1.93

1.96

1.98

2.00

2.03

2.05

2.08

2.10

2.13

2.15

2.18

2.21

2.23

2.26

2.29

2.32

2.34

2.37

2.40

2.43

2.46

2.49

2.52

2.55

2.58

2.61

2.64

2.67

2.71

2.74

2.77

2.80

2.84

2.87

2.91

2.94

2.98

3.01

3.05

3.09

3.12

3.16

3.20

3.24

3.28

3.32

3.36

3.40

3.44

3.48

3.52

3.57

3.61

3.65

3.70

3.74

3.79

3.83

3.88

3.92

3.97

4.02

4.07

4.12

4.17

4.22

4.27

4.32

4.37

4.42

4.48

4.53

4.59

4.64

4.70

4.75

4.81

4.87

4.93

4.99

5.05

5.11

5.17

5.23

5.30

5.36

5.42

5.49

5.56

5.62

5.69

5.76

5.83

5.90

5.97

6.04

6.12

6.19

6.26

6.34

6.42

6.49

6.57

6.65

6.73

6.81

6.90

6.98

7.06

7.15

7.23

7.32

7.41

7.50

7.59

7.68

7.77

7.87

7.96

8.06

8.16

8.25

8.35

8.45

8.56

8.66

8.76

8.87

8.98

9.09

9.20

9.31

9.42

9.53

9.65

9.76

9.88. مسایل آخر فصل:
1- هرگاه از یک مقاومت 2.2 کیلواهمی 100 میلی آمپر جریان بگذرد، ولتاژ دو سر آن چقدر است؟
V=R.I
R= 2.2 KΩ=2200Ω
I=100mA= 0.1A
V=R.I= 2200*0.1=220
ولتاژ دو سر مقاومت V=220V
2- هرگاه ولتاژ دو سر یک مقاومت یک کیلواهمی 12 ولت باشد، جریان آنرا بدست آورید.
3- ولتاژ دو سر یک مقاومت 3.3 ولت و جریان آن 30 میلی آمپر است. مقدار مقاومت چقدر است؟
4- در یک مدار الکتریکی به یک مقاومت 100 اهمی که بتواند جریان 0.3 آمپر را تحمل کند، احتیاج است. مقاومت های زیر برای انتخاب موجودند (100Ω-10w) و (100Ω-7.5w) و (100Ω-5w) کدامیک را باید انتخاب نمود؟
 
مقاومت (100 اهم-10 وات) بهتر است چون حد مجاز وات باید بیشتر از توان 9 باشد. دو مقاومت دیگر در مدار خواهند سوخت.

5-  ولتاژ مجاز یک مقاومت 100 اهم را بدست آورید اگر توان مجاز آن 2 وات باشد؟
 

6- یک لامپ چراغ قوه با توان 300 میلی وات در حالت روشن احتیاج به 50 میلی آمپر برای روشن شدن دارد. لامپ مزبور چند ولتی است؟
با حل مسائل زیر، میزان یادگیری خویش را بسنجید:
7- به نظر شما فرق یک مقاومت 100 اهم ¼ وات با یک مقاومت 100 اهمی ½ وات در چیست؟ آیا در مداری که مقاومت ½ وات لازم است میتوان مقاومت ¼ وات گذاشت؟ بالعکس چطور؟

8- مقادیر مقاومتهای سری E12 را از 1 اهم تا 100 اهم بدست آورید.

9- مقادیر مقاومتهایی را که توسط رنگهای زیر مشخص شده اند، بدست آورید.

 
رنگ چهارم رنگ سوم رنگ دوم رنگ اول
طلایی قهوه ای سیاه قهوه ای
نقره ای سیاه سیاه قهوه ای
قرمز قرمز سیاه قهوه ای
طلایی قرمز بنفش قرمز

 
رنگ پنجم رنگ چهارم رنگ سوم رنگ دوم رنگ اول
قرمز قرمز سیاه بنفش زرد
سبز طلایی قهوه ای سفید نارنجی
قهوه ای نارنجی سبز خاکستری قهوه ای
آبی زرد سیاه آبی سبز


10- با توجه به تلورانس هر یک از مقاومت های مسئله 9 حدود بالایی و پایینی هر یک را مشخص کنید.

11- مقادیر مقاومت های زیر را که توسط رمزعدد و  حروف مشخص شده اند، بدست آورید.

 
1M5G=
1K8J=
1R2F=
4R7K=
68MM=
2K2B=
470RH=
560KD=
56KK=
6R8C=
47MN=
390RJ=
نظرات

سلام و ممنون.کاش اینو داخل یه فایل میزاشتید

imba

پاسخ

سلام و ادب وخسته نباشید خدمت شما اگه ممکنه این مطالب رو در قالب فایل pdf واسه دانلود و استفاده قرار بدید ممنون

a-aghajani

پاسخ