ساعت 8:30 صبح تا 16:00    989117009143+     واتزاپ و تلگرام    
 ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل   989370640060+    واتزاپ و تلگرام 

  مرکز پشتیبانی دکتر بایوس

+981733292849

+981733230799

  Skype Video Call      dr.bios2015   مکالمه تصویری با اسکایپ

Email:    Dr.Bios2014@gmail.com

ایران - استان گلستان - گنبد کاووس-خیابان امام خمینی شمالی--خیابان ملت-پاساژ کیکاووس-طبقه اول-واحد 50

تماس با ما

Email : contact@dr-bios.com