حذف پسورد setup دستگاه سونی

0
  • پسورد

  • دستگاه سونی

    حذف پسورد 

    بعد سه بار زدن پسورد key code میدهد و پیغام enter ontime password نشان میدهد

    Train ۹۶/۲/۳۱ ۱۳:۵۸:۴۶
    تعداد پاسخ 0