ورود

پین کد یک عدد 6 رقمی است که با زدن دکمه ارسال پین کد به ایمیل شما ارسال می شود
× نکته : در صورتی که به هر دلیلی به ایمیل خود دسترسی ندارید اطلاع دهید
× نکته : هر اکانت برای یک شخص می باشد واستفاده چند نفره درست نمی باشد
× نکته : مطمئن باشید اینباکس ایمیل تان پر نباشد
× نکته : ایمیل پین کد ها بوسیله گوگل ارسال می شود