برداشتن پسورد بایوس لپ تاپ فوجیتسو
کد 5 رقمی :

در صورتی که بعد از سه بار وارد کردن پسورد اشتباه با یک کد 5 رقمی مثل تصویر زیر مواجه شدید . این کد رو از طریق فرم زیر برای ما ارسال  کنید. پس از دریافت پسورد از طرف ما سیستم را یک بار خاموش و روشن کنید و پسورد رو وارد کنید.کد 8 تایی :

اگر بعد از سه بار وارد کردن پسورد اشتباه با یک کد 8 تایی مثل تصویر زیر روبرو شدید، این کد رو از طریق فرم زیر  برای ما ارسال  کنید. پس از دریافت پسورد سیستم را یک بار خاموش و روشن کنید و پسورد رو وارد کنید.کد 20 کاراکتری (5x4) :

چنانچه بعد از سه بار وارد کردن پسورد اشتباه با یک کد 20 رقمی مثل تصاویر زیر مواجه شدید. این کد رو از طریق فرم زیر برای ما ارسال  کنید. پس از دریافت پسورد، سیستم را یک بار خاموش و روشن کنید و پسورد رو وارد کنید.
کد 24 کاراکتری (6x4) :

در صورتی که بعد از سه بار وارد کردن پسورد اشتباه با یک کد 24 رقمی مثل تصویر زیر مواجه شدید . این کد رو از طریق فرم زیر برای ما ارسال  کنید. پس از دریافت پسورد از طرف ما سیستم رو یک بار خاموش  و روشن کنید و پسورد رو وارد کنید.
نکته مهم : چنانچه لپ تاپ شما با 3 مرتبه وارد کردن پسورد اشتباه هیچ کدی نمایش نداد، در صفحه ی پسورد، سه کد زیر رو به ترتیب وارد کنید و هر بار دکمه اینتر رو بزنید.
3hqgo3
jqw534
0qww294e
لطفا این سه کد ذکر شده رو فقط یک مرتبه وارد کنید . با هر بار وارد کردن مجدد این سه کد، پسورد تغییر خواهد کرد.


در صورتی که هرگونه سوالی از این قسمت داشتید با ما در تماس باشید. آی دی تلگرام قسمت آنلاک پسورد: 
Drbios_admin@ خانم بلبلی
drbios_support@ خانم بای

سرویس آنلاک بایوس برایاعضای ویژه شش ماهه معمولی و شش ماهه طلایی رایگان میباشد.
پیام : هزینه آنلاک کردن یک بایوس 49000 می باشد